Hoe te handelen bij klachten over mijn autoverzekering?

Heeft u een klacht over uw autoverzekering, bijvoorbeeld met betrekking tot de schadeafhandeling? Dan is het van belang om de officiële procedure te volgen, zodat u de kans zo groot mogelijk kunt maken dat deze op de juiste manier in behandeling wordt genomen. U dient zich eerst altijd tot uw autoverzekeraar te wenden. Krijgt u daar geen of niet de gewenste reactie? Dan kunt u besluiten om er via andere wegen voor te zorgen de klacht in behandeling te laten nemen.

Klacht neerleggen bij autoverzekeraar
Leg uw klacht altijd eerst neer bij uw autoverzekeraar, aangezien de kans groot is dat u er samen uit zal komen. Indien u besluit dit niet te doen en direct naar een van de overige instanties te gaan zal men u eerst verwijzen naar uw eigen verzekeraar. Pas wanneer u een onbevredigend antwoord ontvangt is het verstandig om verder te kijken. Uiteraard kunt u de website van het KiFiD wel gebruiken om een klachtenbrief op te stellen (http://www.kifid.nl/consumenten/tips-voor-klachtenbrief-aan-uw-dienstverlener), zodat u de juiste elementen in de brief op kunt nemen. Ook is het van belang om een dossier aan te maken, zodat u daar later op terug kunt grijpen of u daar naar kunt verwijzen.

Klacht neerleggen bij KiFiD
Lukt het u met de verzekeraar niet om eruit te komen en krijgt u bijvoorbeeld een brief dat men niet verder met uw klacht aan de slag zal gaan? Dan kunt u zich wenden tot het KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Zij bemiddelen tussen consumenten en verzekeraars, maar kunnen u ook helpen wanneer u problemen heeft met een tussenpersoon, een bank of een andere financiële dienstverlener. Op het moment dat het KiFiD uw klacht in behandeling neemt kunt u een of meerdere van de volgende stappen doorlopen.

De Financiële Ombudsman
Men zal over het algemeen eerst de Financiële Ombudsman inschakelen. Hij of zij zal u gratis helpen, maar alleen op het moment dat uw klacht gegrond verklaard wordt. Deze ombudsman zal optreden als een bemiddelaar, om ervoor te zorgen dat de verzekeraar door krijgt dat het voor u van groot belang is dat de klacht de wereld uit geholpen wordt, door met een passende oplossing te komen. De Financiële Ombudsman zal de verzekeraar een voorstel of een aanbeveling doen. Uw verzekeraar heeft de mogelijkheid om dit naast zich neer te leggen, maar zal hier veelal op ingaan.

De geschillencommissie
Indien u er samen met de Financiële Ombudsman niet uitkomt kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Dit kunt u doen op het moment dat uw verzekeraar de aanbeveling naast zich neerlegt, maar ook wanneer de ombudsman uw klacht als niet gegrond verklaard. Houd er rekening mee dat u in ieder geval €50 (gegronde klacht) of €100 (ongegronde klacht) dient te betalen, om de klacht door de commissie in behandeling te laten nemen. Bovendien stelt men als voorwaarde dat het gaat om een klacht ter waarde van tenminste €150. Indien u niet aan die voorwaarde voldoet kunt u zich helaas niet wenden tot de commissie.

Commissie van Beroep
Indien ook de geschillencommissie er niet in slaagt om tot een uitspraak naar uw wens te komen kunt u zich tot de Commissie van Beroep richten. Over het algemeen zijn de uitspraken van de geschillencommissie bindend. Houd er rekening mee dat u €500 dient te betalen om een stap naar de Commissie van Beroep te kunnen maken. Het dient in ieder geval te gaan om een kwestie ter waarde van €25.000 of meer, omdat de commissie de klacht anders niet in behandeling zal nemen. De Commissie van Beroep kan een definitieve en daarmee bindende uitspraak doen, waar ook uw verzekeraar zich aan dient te houden.

bron: auto-verzeker.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *