Publicatie ziekenhuistarieven door zorgverzekeraar CZ bron van controverse

czRecent heeft zorgverzekeraar CZ de ziekenhuistarieven van behandelingen gelijk aan of goedkoper dan €885 openbaar gemaakt. Al snel viel uit de informatie op te maken dat de behandeltarieven en prijsafspraken tussen de zorgverzekeraar en ziekenhuizen variëren per ziekenhuis, met soms verschillen van enkele honderden euro’s. Het bedrag van €885 is niet toevallig; het is de optelsom van het maximale vrijwillige eigen risico en het verplichte eigen risico. De publicatie maakte veel kritiek los maar heeft ook zijn voorstanders.

De SP leverde kritiek vanuit politieke hoek. De Kamerleden Leyten en van Gerven vermoeden dat openheid van tarieven zal leiden tot een stijging van deze, omdat ziekenhuizen nu makkelijker hogere tarieven van elkaar kunnen overnemen met het idee dat zulke bedragen blijkbaar te rechtvaardigen zijn. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen deelt deze opvatting.

Harde kritiek werd ook geleverd door de gezondheidseconomen Wim Groot en Henriette Maassen van den Brink. Het door middel van de ter beschikking gestelde informatie opzoeken van een goedkopere behandeling is volgens hen niet praktisch, want er is een declaratiecode voor nodig. Deze code valt alleen te verkrijgen nadat al een diagnose is gesteld door een specialist of een arts in een ziekenhuis. Na de diagnose met de code thuis een goedkopere behandeling opzoeken en dan met het ziekenhuis waar de diagnose is gesteld samenwerken om de behandeling te regelen met het andere, goedkopere ziekenhuis is geen makkelijke gang van zaken. Hun tweede kritiekpunt is dat slechts 11% van de verzekerden kiest voor het maximale eigen risico van €885. De meeste mensen kiezen juist voor het minimum van €385. Het lijkt dan niet erg nuttig veel te weten over tarieven boven de €385. Nog een belangrijk euvel is dat de meeste mensen die ziekenhuiszorg nodig hebben, ouderen en chronisch zieken zijn. Zij gebruiken hun eigen risico toch wel op, dus ook zij hebben weinig aan die informatie. Tenslotte voorzien ook de twee gezondheidseconomen een stijging van de zorgkosten door publicatie. Men zal namelijk eerder geneigd zijn te kiezen voor de beste behandeling in plaats van de goedkoopste. Hogere tarieven worden al snel geassocieerd met een betere behandeling. Vooral als het eigen risico al op is, zal men dan kiezen voor het duurste.

Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, hierna afgekort als VWS, voorziet daarentegen juist een daling van de tarieven. Ze hoopt dat de behandeltarieven dichterbij de kostprijs komen te liggen. Ze is bovendien voorstander van het beschikbaar stellen van meer informatie over tarieven, omdat het burgers in staat stelt een passendere keuze te maken. Ze kunnen zo beter omgaan met de besteding van hun eigen risico.
Positieve geluiden vinden we ook bij de Autoriteit Consument & Markt en de Consumentenbond. Meer transparantie geeft inzicht in de zorgkosten en laat patiënten eventueel kiezen voor een goedkoper ziekenhuis.

Extra kritiek op CZ komt van patiëntenorganisaties. Volgens hen schiet de presentatie van de openbaar gemaakt gegevens tekort. Naast tarieven zou de kwaliteit van de behandeling, de service en de wachttijd bekend gemaakt moeten worden.

Zorgverzekeraars Menzis, Achmea en VGZ zijn van plan op termijn ook de hun bekende ziekenhuistarieven openbaar te maken. Menzis heeft al laten weten rekening te houden met de kritiek van de patiëntenorganisaties. De zorgverzekeraar zal proberen de ontbrekende informatie toe te voegen.

Begin volgende maand komt er een bijeenkomst over transparantie in de zorg, georganiseerd door het ministerie van VWS. Hier zal gediscussieerd worden met verschillende experts en betrokken partijen. De minister zal de resultaten eind dit jaar delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *